Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên hệ
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

Lịch tiếp sinh viên tuần 26 (02/02/2015 9:30:13 AM)
STT Họ tên GV Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng
1 Nguyễn Tố Như   Trực khoa   Trực khoa   Trực khoa   Giảng dạy K713QT/ K713TM   Trực khoa  
2 Nguyễn Bá Trung Trực khoa   Giảng dạy K713QT/ K713TM Trực khoa Trực khoa Giảng dạy K713QT/ K713TM     Trực khoa    
3 Nguyễn Thị  Hoa   Giảng dạy K713QT/ K713TM   Trực khoa   Trực khoa   Giảng dạy K612QT Trực khoa Giảng dạy K713QT/ K713TM Trực khoa
4 Nguyễn Lê Bảo  Ngọc Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa
gabapentin 300mg blog.ruleof3.ae keflex
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
free discount prescription cards coupons for cialis 2016 cialis 2015 coupon
where can i buy abortion pills americanstreethockey.com how much is an abortion