Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên hệ
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

Lịch tiếp sinh viên tuần 30 (02/03/2015 8:32:19 AM)
STT Họ tên GV Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng
1 Nguyễn Tố Như   Trực khoa   Trực khoa   Trực khoa   Giảng dạy K713QT/ K713TM   Giảng dạy K713KI Trực khoa
2 Nguyễn Bá Trung Trực khoa   Giảng dạy K713QT/ K713TM   Trực khoa Giảng dạy K713QT/ K713TM Trực khoa   Trực khoa    
3 Nguyễn Thị  Hoa Giảng dạy K713QT/ K713TM Trực khoa   Trực khoa   Trực khoa   Giảng dạy K612QT   Trực khoa  
4 Nguyễn Lê Bảo  Ngọc Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Giảng dạy K713KT Trực khoa Trực khoa
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
losartankalium krka bivirkninger go losartan
coupons website abortion free discount codes
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion