Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên hệ
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

Lịch tiếp sinh viên tuần 31 (09/03/2015 7:52:26 AM)
STT Họ tên GV Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng
1 Nguyễn Tố Như   Trực khoa   Trực khoa   Trực khoa   Giảng dạy K713QT/ K713TM   Giảng dạy K713KI Trực khoa
2 Nguyễn Bá Trung Trực khoa   Giảng dạy K713QT/ K713TM   Trực khoa Giảng dạy K713QT/ K713TM Trực khoa   Trực khoa    
3 Nguyễn Thị  Hoa Giảng dạy K713QT/ K713TM Trực khoa   Trực khoa   Trực khoa   Giảng dạy K612QT   Trực khoa  
4 Phan Thị Thanh Trúc Trực khoa   Giảng dạy C713KT   Giảng dạy K612QT   Trực khoa   Trực khoa Giảng dạy K612QT Trực khoa
5 Nguyễn Lê Bảo  Ngọc Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Giảng dạy K713KT Trực khoa Trực khoa
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
losartankalium krka bivirkninger go losartan
xeloda kanser xeloda kanser xeloda kanser
where can i buy abortion pills americanstreethockey.com how much is an abortion