Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên hệ
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

Lịch tiếp sinh viên tuần 32 (16/03/2015 8:03:24 AM)
STT Họ tên GV Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng
1 Nguyễn Tố Như   Trực khoa   Trực khoa   Trực khoa   Giảng dạy K713QT/ K713TM   Giảng dạy K713KI Trực khoa
2 Nguyễn Bá Trung Trực khoa   Giảng dạy K713QT/ K713TM   Trực khoa Giảng dạy K713QT/ K713TM Trực khoa   Trực khoa    
3 Nguyễn Thị  Hoa Giảng dạy K713QT/ K713TM Trực khoa   Trực khoa   Trực khoa   Giảng dạy K612QT   Trực khoa  
4 Phan Thị Thanh Trúc Trực khoa   Giảng dạy C713KT   Giảng dạy K612QT   Trực khoa   Trực khoa Giảng dạy K612QT Trực khoa
5 Nguyễn Lê Bảo  Ngọc Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Giảng dạy K713KT Trực khoa Trực khoa
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
abortion pill abortion pill abortion pill