Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên hệ
GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

BỘ MÔN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP

Giới thiệu Bộ môn

Bộ môn Kinh doanh nông nghiệp trực thuộc Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.Sự ra đời của bộ môn Kinh doanh nông nghiệp xuất phát từ tính chất đặc thù của nền sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ cũng như đặc thù của kinh tế khu vực Tây Nguyên - nền kinh tế trong đó nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo.Trong điều kiện như vậy, các hộ sản xuất nông nghiệp cá thể, các trang trại có quy mô vừa và lớn, các doanh nghiệp Nhà nước lẫn tư nhân rất cần nguồn nhân lực được trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản trị và kinh doanh nông nghiệp.

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy trong bộ môn này ngoài giảng viên thỉnh giảng từ Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng còn có giảng viên cơ hữu của Phân hiệu. Giảng viên cơ hữu của bộ môn này tại Phân hiệu đều tốt nghiệp thạc sĩ ở các trường tiên tiến như Nhật và Đài Loan và chương trình liên kết cao học Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh.
 
Bộ môn Kinh doanh nông nghiệp chuyên đào tạo Cử nhân ngành Kinh doanh Nông nghiệp nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế  - xã hội, quản trị kinh doanh, công nghệ trong sản xuất  và chế biến nông sản, những kỹ năng chuyên sâu về kinh doanh nông nghiệp, có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh nông nghiệp. Bởi vậy, sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên tốt nghiệp thể hiện được các kỹ năng: phát hiện vấn đề, phân tích và đề ra quyết định đối với các vấn đề phát sinh; giao tiếp có hiệu quả với cá nhân/nhóm công tác;dự báo liên quan đến kinh doanh nông nghiệpxây dựng dự án đầu tư;quản lý điều hành công ty kinh doanh nông lâm thủy sản;...

Với việc trang bị những kiến thức và kỹ năng trên thì sau khi tốt nghiệp ngành học này, sinh viên có rất nhiều cơ hội việc làm: Sinh viên có thể làm cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các viện, trường, làm cán bộ kỹ thuật tại các tổ hợp tác, trang trại, làm cán bộ lãnh đạo và kỹ thuật trong các đơn vị chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn các cấp, các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp và nông thôn, quản lý điều hành ở các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.Phương pháp giảng dạy

Tùy theo nội dung và yêu cầu kiến thức của từng học phần, các giảng viên linh hoạt phối hợp các phương pháp giảng dạy để giúp sinh viên dễ dàng lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Cụ thể, các phương pháp đã được áp dụng như sau:
 

  • Đặt vấn đề và thảo luận

  • Thuyết giảng

  • Bài tập nhóm

  • Bài tập quá trình và Bài tập lớn

  • Bài tập tình huống và thuyết trình

  • Tiểu luận, đề án môn học

  • Chuyên đề nghiên cứu

Trong thời gian tới Bộ môn Kinh doanh nông nghiệp nói riêng và Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh nói chung hướng đến vận dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực hoá như: kỹ thuật kích thích hứng thú học tập; kỹ thuật lấy thông tin phản hồi; kỹ thuật triển khai bài dạy trên lớplấy người học làm trung tâm, tạo điều kiện cho sinh viên được chủ động và trải nghiệm.

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
gabapentin 300mg blog.ruleof3.ae keflex
can i take omeprazole before surgery canitake.net can i take omeprazole before surgery
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
ramipril hoste ilkpirlantam.com ramipril hexal 5 mg tabletten
free discount prescription cards coupons for cialis 2016 cialis 2015 coupon