Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên hệ
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KHOA

Khoa Kinh tế & QTKD là một trong những đơn vị có thành tích nghiên cứu khoa học nổi bật trong toàn Phân hiệu. Trong những năm qua, Khoa có rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ở các cấp như cấp Phân hiệu, cấp Đại học Đà Nẵng, cấp tỉnh Kon Tum và đặc biệt là các đề tài cấp Bộ do giảng viên trong khoa làm chủ nhiệm đề tài. Ngoài việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, giảng viên trong Khoa luôn tích cực viết báo đăng tạp chí, kỷ yếu hội thảo trong nước, quốc tế và tập san của Phân hiệu.

Nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng là một trong những nội dung trọng tâm mà giảng viên Khoa Kinh tế & QTKD thực hiện. Giảng viên trong khoa luôn chủ động đề xuất, định hướng và hướng dẫn cho sinh viên nghiên cứu những vấn đề liên quan đến môn học, ứng dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn.


Định hướng nghiên cứu

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu có chất lượng được công bốrộng rãi trong và ngoài nước.

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, giải quyết các vấn đềcấp thiết của xã hội nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội tại khu vực Tây Nguyên.

ramipril hoste ilkpirlantam.com ramipril hexal 5 mg tabletten
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge